VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
34. ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO NEUROLOGICKÉHO SJEZDU

29. až 31. 3. 2022

Clarion Congress Hotel Olomouc

Milé kolegyně, milí kolegové,

rádi bychom Vám poděkovali za Vaši účast (fyzickou i virtuální) na 34. českém a slovenském neurologickém sjezdu.

Věříme, že sjezd splnil Vaše očekávání jak po odborné, tak společenské stránce a že si odnášíte radost z osobního setkání a nové poznatky ze svého oboru.

Poděkování patří také všem partnerům za loajální podporu.

Pro připomenutí zajímavých okamžiků se můžete podívat do naší fotogalerie.

S kolegiálním pozdravem

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
předseda 34. českého a slovenského neurologického sjezdu

prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., FESO
místopředseda 34. českého a slovenského neurologického sjezdu

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
předseda Vědeckého výboru 34. českého a slovenského neurologického sjezdu

prim. MUDr. Pavel Otruba, MBA
předseda Organizačního výboru českého a slovenského neurologického sjezdu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ještě před několika týdny jsme plánovali, že naše poslední pozvání k cestě na (dvakrát přeložený) olomoucký sjezd bude radostné a optimistické, že Vám budeme psát, jak se těšíme, že se po více než dvou letech společně setkáme, jak jsme rádi, že sjezd může proběhnout prakticky kompletně prezenčně, a spoustu dalších pozitivních informací.

Bohužel, šílený vývoj situace na Ukrajině a z něj vzešlá humanitární katastrofa zcela zastřely naše emoce vztahující se ke sjezdu. S obdivem sledujeme neuvěřitelné úsilí našich spoluobčanů v obou našich zemích, kteří se snaží pro své bližní, postižené touto barbarskou válkou, udělat co nejvíc. Je to i naší snahou. Jsme si vědomi toho, že žádné občanské úsilí nenapraví všechny hrůzy, napáchané agresivní říší zla, ale snad to aspoň trochu ulehčí osud těch, kteří se ocitli bez všeho, co normální člověk v Evropě považuje za přirozené: příbuzných, práce, domova, a hlavně bezpečí. A je jedno, zda se jedná o děti, jejich rodiče, nebo seniory.

Milí přátelé, dlouho jsme uvažovali, co Vám napsat v posledním pozvání na sjezd, které o tři týdny předchází den jeho plánovaného zahájení. Nakonec jsme se dnes shodli, že Vám napíšeme, že právě v těchto chvílích pociťujeme – mimo jiné – potřebu lidské vzájemnosti, potřebu setkávání, potřebu přátelské konverzace a pocitu, že nikdo z nás není sám, a ani nikdo z těch, co jsou kousek od nás nuceni opouštět své domovy, by neměl být sám také. Myslíme si, že lze tady připomenout verše, jejichž autorem je John Donne (1571–1631), a které zvěčnil Ernest Hemingway, když je použil jako motto svého nejslavnějšího románu:

“No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friend's or of thine own were: any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bells tolls; it tolls for thee.”

Všechny Vás tedy co nejsrdečněji zveme na 34. český a slovenský neurologický sjezd, na kterém pro vás bude připraven bohatý odborný i společenský program.

S kolegiálním pozdravem

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
předseda 34. českého a slovenského neurologického sjezdu

prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., FESO
místopředseda 34. českého a slovenského neurologického sjezdu

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
předseda Vědeckého výboru 34. českého a slovenského neurologického sjezdu

prim. MUDr. Pavel Otruba, MBA
předseda Organizačního výboru českého a slovenského neurologického sjezdu