Abstrakty

Sborník abstraktů jako supplementum časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie je ke stažení zde.

Hlavní témata

34. český a slovenský neurologický sjezd

 • Cévní mozkové příhody
 • Epilepsie
 • Kognitivní neurologie
 • Roztroušená skleróza a další autoimunitní onemocnění
 • Extrapyramidová onemocnění
 • Bolest
 • Nervosvalová onemocnění
 • Spinální neurologie
 • Neuropsychiatrie
 • Varia

Všeobecné informace k zasílání abstrakt

 • Abstrakta budou přijímána pouze elektronicky přes tento on-line formulář.
 • Text strukturujte podle zásad prezentace volného sdělení: úvod – cíl – metodika – výsledky – závěr (případně poděkování).
 • Pokud se jedná o abstrakt k „Vyzvané přenášce“, je možné abstrakt vkládat, po zakliknutí možnosti „Vyzvaná přednáška“, bez strukturování.
 • Maximální počet znaků abstraktu včetně mezer je 2300.
 • Všeobecné přehledy neobsahující vlastní data nebudou přijímány.
 • Zadejte téma abstrakta dle výběru, všeobecné sestry již téma nezadávají, zaškrtnou ve formuláři sekci „Sekce sester“.
 • Zadejte, zda preferujete zařazení příspěvku jako ústní sdělení nebo poster. Finální zařazení příspěvku výlučně jako ústní sdělení nelze s výjimkou vyzvaných přednášek a kurzů garantovat!
 • Abstrakta 34. ČSNS budou přijímána v českém a slovenském jazyce a budou vydána jako Suplementum České a slovenské neurologie a neurochirurgie.

Technické informace k zasílání abstrakt

 • Po vyplnění osobních údajů Vám bude automaticky vygenerováno heslo, které Vám bude obratem zasláno na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři.
 • Za pomoci tohoto hesla se můžete kdykoliv přihlásit do on-line formuláře pro zasílání abstrakt.
 • Při zadávání jednotlivých částí abstraktu postupujte dle instrukcí uvedených ve formuláři.
 • Ve svém profilu můžete zadat maximálně 2 abstrakty na jednoho prezentujícího autora.
 • Ve vložených abstraktech můžete do data uzávěrky provádět úpravy a změny.

Důležité upozornění

Systém nevyžaduje, abyste abstrakt zadali v jednu chvíli a kompletně. Pod svým heslem můžete do systému vstupovat neomezeně a kdykoliv v době od otevření systému do termínu uzávěrky (15. října 2021), můžete abstrakta průběžně opravovat, měnit či doplňovat. Jste omezeni pouze termínem uzávěrky příjmu abstrakt, jelikož systém se automaticky uzavře ve 24:00 hod v den uzávěrky.

Vyrozumění o přijetí/ nepřijetí abstrakt

Vyrozumění o přijetí, či nepřijetí abstrakt a přiřazení k ústní, či poster prezentaci bude známo měsíc po uzavření příjmu abstrakt. Autoři budou obesláni e-mailem.


Termín pro zaslání abstrakt / uzávěrka: 15. října 2021