Certifikáty

Kredity budou přiděleny pouze registrovaným účastníkům.

Sjezd byl zařazen do kreditního systému ČLK. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je ohodnocena 12 kredity.

Výukové kurzy jsou pořádány dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a každý z nich je ohodnocen 2 kredity.

Certifikáty o účasti a certifikáty za kurzy budou vydávány až po skončení sjezdu, tedy nejpozději do 15. 4. 2022. Budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu ve formátu PDF.

Pokud certifikát do této doby neobdržíte, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese csns2021@guarant.cz.

Všichni účastníci přítomní na nelékařské sekci musí podepsat prezenční listinu.