Certifikáty

Kredity budou přiděleny pouze registrovaným účastníkům.

Sjezd byl zařazen do kreditního systému ČLK. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je ohodnocena 12 kredity.

Výukové kurzy jsou pořádány dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a každý z nich je ohodnocen 2 kredity.

Certifikáty o účasti a certifikáty za kurzy budou vydávány až po skončení sjezdu, budou zaslány ve formátu PDF e-mailem.

Všichni účastníci přítomní na výukových kurzech i na nelékařské sekci musí podepsat prezenční listinu.