Cestovní granty

Podrobnosti k cestovním grantům České neurologické společnosti ČLS JEP k účasti na 34. českém a slovenském neurologickém sjezdu naleznete zde.