COVID-19 – ochranná opatření

Důležité informace:

S účinností od 19. 2. 2022 a 14. 3. 2022 se upravila protiepidemická opatření, a tak se sjezdu budou moci zúčastnit i neočkovaní účastníci.

V místě konání sjezdu nebude prováděno žádné testování a po účastnících nebude vyžadováno předložení antigenního či PCR testu.

V rámci pohybu po hotelu či jiných prostorů během sjezdu není povinnost používat respirátor FFP2. Je na zvážení každého z účastníků, zda respirátor bude nosit či nikoliv. V tomto případě prosíme účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky.

I nadále upřednostňujeme platbu kartou (platí pro ty, kteří nebudou mít uhrazenou registraci a/nebo vstupenku na společenský večer předem).

Děkujeme vám za ohleduplnost i pochopení.

Sledujte prosím aktuální informace zde.
Mimořádné opatření zde.

Pro účastníky ze Slovenska platí tato pravidla.