Důležité termíny

1. července 2021  |  otevření formuláře pro příjem abstraktů
9. července 2021  |  otevření registračního a ubytovacího formuláře
20. září 2021  |  nejzazší termín pro podání žádosti o podporu ČNS
15. října 2021  |  nejzazší termín pro příjem abstraktů
28. února 2022  |  nejzazší termín pro včasnou registraci
29.–31. března 2022  |  34. český a slovenský neurologický sjezd