ePostery

ePosterové sekce se budou konat pouze na místě, nebudou tedy ve virtuální podobě.

INSTRUKCE JSOU K DISPOZICI ZDE
 

ePosterová sekce 1A: Cévní mozkové příhody I

středa 30. března 2022, 15:00–15.:30

Předsedající: Roman Herzig (Hradec Králové)

EP-01: Kombinovaná akutní revaskularizace u časné oboustranné okluze karotického stentu (ID: 22)
Černík D (Ústí nad Labem)

EP-02: Diagnostika deliria u pacientů v akutní fázi iktu (ID: 23)
Hrežová L (Brno)

EP-03: Myokardiální postižení u pacientů s akutním iktem (ID: 31)
Mikulenka P (Praha)

EP-04: Vliv pohlaví na výsledek po mechanické trombektomii pro ischemickou cévní mozkovou příhodu (ID: 38)
Černík D (Ústí nad Labem)

EP-05: Spolehlivost neurofyziologických metod v detekci mozkových infarktů v zadní cirkulaci (ID: 44)
Ceé J (Teplice)

EP-06: Efekt představy chůze na posturální stabilitu a svalovou aktivitu dolních končetin u pacientů po CMP (ID: 54)
Haltmar H (Olomouc)

EP-07: Screening dysfagie u pacientů s akutním mozkovým infarktem v České republice (ID: 55)
Haršány M (Brno)

EP-08: ePoster odhlášen

EP-09: Porovnání rizikových faktorů karotických stenóz indikových k SCEA a CSAS, prevence CMP (ID: 60)
Cimerman D (Praha)

 

ePosterová sekce 1B: Epilepsie + Extrapyramidová onemocnění I

středa 30. března 2022, 15:00–15:30

Předsedající: Sandra Kurčová (Olomouc)

EP-10: Ictal connectivity changes induced by pulvinar stimulation correlate with improvement of awareness (ID: 29)
Deutschová B (Brno)

EP-11: Srovnání neuro-zobrazovacích technik pro lokalizaci epileptické léze u MR negativní epilepsie (ID: 92)
Říha P (Brno)

EP-12: Jak se v EEG liší pacienti s epilepsií léčených vagovou stimulací (VNS) a zdravé kontroly? (ID: 137)
Doležalová I (Brno)

EP-13: Registrace a změny kortikální a subkortikální aktivity u idiopatické Parkinsonovy nemoci (ID: 3)
Búřil J (Brno)

EP-14: SPG11: Klinické a genetické parametry sedmi českých pacientů (ID: 8)
Dolečková K (Praha)

EP-15: Rozpoznávanie emócií z gest a posturiky u pacientov s Parkinsonovou chorobou (ID: 11)
Boleková V (Bratislava)

EP-16: Kognitívny profil pacientov s normotenzným hydrocefalom po ventrikuloperitoneálnom shunte (ID: 59)
Straka I (Bratislava)

EP-17: ePoster odhlášen

EP-18: Friedreichova ataxie v ČR a předběžné výsledky komplexního zhodnocení 24 pacientů (ID: 69)
Šťovíčková L (Praha)

 

ePosterová sekce 1C: Kognitivní neurologie

středa 30. března 2022, 15:00–15:30

Předsedající: Radoslav Matěj (Praha)

EP-19: Intenzivní kognitivní rehabilitace formou denního stacionáře – první zkušenosti (ID: 35)
Klimošová S (Praha)

EP-20: Validizace testů ALBA a POBAV pro mírné kognitivní deficity (ID: 41)
Bartoš A (Praha, Klecany)

EP-21: Mozečková varianta Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci se zvýšenou hladinou Anti-Yo protilátek (ID: 46)
Neumann J (Praha)

EP-22: Dynamická funkčná konektivita indikuje spoločný vplyv tanečnej intervencie a kognitívnej rezervy (ID: 83)
Mitterová K (Brno)

EP-23: Změněný prostorově-časový průběh klidové fáze mozku u mírné kognitivní poruchy s Lewyho tělísky (ID: 86)
Ondráček D (Brno)

EP-24: Identifikace potenciálních microRNA cílů pro diagnostiku Alzheimerovy demence a Parkinsonovy nemoci (ID: 93)
Novobilský R (Ostrava)

EP-25: Detekcia priónov v likvore a koži pomocou ultrasenzitívnej metódy RT-QuIC (ID: 147)
Galušková S (Praha)

EP-26: Diagnostika synukleinopatií pomocí metody Real-Time Quaking-Induced Conversion (RT-QuIC) (ID: 170)
Moško T (Praha)

EP-27: Analýza EEG dat prodromálního stádia onemocnění s Lewyho tělísky (ID: 185)
Morávková I (Brno)

 

ePosterová sekce 2A: Cévní mozkové příhody II

čtvrtek 31. března 2022, 10:00–10:30

Předsedající: Michal Bar (Ostrava)

EP-28: Bithalamická ischemie při uzávěru Percheronovy arterie – kazuistika (ID: 66)
Havlíková T (Ústí nad Labem)

EP-29: Optimalizace vyšetřovacího postupu u pacientů s akutním vertigem s cílem diagnostiky CMP (ID: 87)
Kmetonyová S (Praha)

EP-30: Cévní mozková příhoda v dětském věku: soubor pacientů z Fakultní dětské nemocnice za roky 2018–2020 (ID: 89)
Mužlayová P (Brno)

EP-31: Sociální a ekonomické důsledky iktů v mladém věku (ID: 108)
Štibraná K (Plzeň)

EP-32: Syndrom orbitální ischemie u pacienta s disekcí karotické tepny – Kazuistika (ID: 114)
Saková V (Praha)

EP-33: Takayasuova arteritida (ID: 139)
Bočková K (Brno)

EP-34: Rekanalizační terapie u dětských pacientů s cévní mozkovou příhodou (ID: 171)
Paulasová Schwabová J (Praha)

EP-35: Dysfagie – korelace klinických příznaků a nálezu FEES (poster a video) (ID: 192)
Philippová Š (Praha)

 

ePosterová sekce 2B: Extrapyramidová onemocnění II

čtvrtek 31. března 2022, 10:00–10:30

Předsedající: bude doplněno

EP-36: Zvýšená prevalence obsedantně kompulzivních symptomů u pacientů s funkční poruchou hybnosti. (ID: 101)
Nováková L (Praha)

EP-37: 5-hydroxyindoloctová kyselina v likvoru u Parkinsonovy nemoci a atypických parkinsonských syndromů (ID: 126)
Kaiserová M (Olomouc)

EP-38: Význam peroperační elektrofyziologické monitorace pro implantaci GPi elektrod u pacientů s dystonií (ID: 128)
Kunst J (Brno)

EP-39: Skoré nasadenie COMT-inhibítora k levodope odďaľuje motorické komplikácie u pacientov s PCh (ID: 131)
Minár M (Bratislava)

EP-40: Incidencia pádov v asociácii s impulzivitou u pacientov s progresívnou supranukleárnou paralýzou (ID: 141)
Martinkovičová A (Bratislava)

EP-41: Huntingtonova choroba a počet CAG repetic na exonu 1 genu IT15 v korelaci s věkem počátku příznaků (ID: 151)
Sabela M (Brno)

EP-42: Miera atrofie hipokampu a amygdaly koreluje s tiažou spánkového apnoe pri Parkinsonovej chorobe (ID: 180)
Burdová K (Praha)

EP-43: Konektivita a vztahy mezi oscilacemi mohou pomoci k optimálnímu nastavení hluboké mozkové stimulace (ID: 193)
Lamoš M (Brno)

EP-44: Hledání vhodných parametrů ke studiu a objektivizaci parkinsonské chůze pomocí 3D motion capture (ID: 196)
Boušek T (Brno)

EP-45: Vliv levodopy na řečový projev u pacientů s Parkinsonovou nemocí. (ID: 197)
Mračková M (Brno)

 

ePosterová sekce 2C: Roztroušená skleróza a další autoimunitní onemocnění I

čtvrtek 31. března 2022, 10:00–10:30

Předsedající: Dana Horáková (Praha)

EP-46: Metabolomika mozkomíšního moku u roztroušené sklerózy ve srovnání se zdravými kontrolami (ID: 9)
Židó M (Praha)

EP-47: Prevalence a prediktory vzniku dysfagie u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (ID: 14)
Kolčava J (Brno)

EP-48: Diétne zvyky pacientov so sclerosis multiplex vo vzťahu k fyzickým a psychickým prejavom ochorenia (ID: 39)
Kantorová E (Martin)

EP-49: Intrathekální syntéza IgM jako možný prognostický faktor u pacientů s roztroušenou sklerózou (ID: 49)
Bunganič R (Ostrava), Revendová K (Ostrava)

EP-50: Analýza bezpečnosti dojčených detí matkami liečenými glatirameracetátom pri liečbe RRSM (ID: 70)
Ciplea A (Bratislava)

EP-51: Efekt léčebné výměnné plazmaferézy v terapii těžké ataky u pacientů s roztroušenou sklerózou (ID: 72)
Bunganič R (Ostrava)

EP-52: Online cvičení Pilates pro osoby s RS během pandemie COVID-19 (ID: 99)
Novotná K (Praha)

EP-53: Jak pandemie nemoci COVID-19 ovlivnila pohybové aktivity osob s RS? (ID: 100)
Novotná K (Praha)

EP-54: Vliv fyzioterapie využívající virtuální prostředí na funkci horních končetin u roztroušené sklerózy (ID: 103)
Miznerová B (Praha)

EP-55: Senzitivní profily a centrální modul. alg. percepce u pac. s chron. centrální neuropat. bolestí u RS (ID: 105)
Kočica J (Brno)

 

ePosterová sekce 3A: Roztroušená skleróza a další autoimunitní onemocnění II

čtvrtek 31. března 2022, 15:00–15:30

Předsedající: Marta Vachová (Teplice)

EP-56: Neuromyelitis optica imitující astrocytom (ID: 107)
Švub K (Praha)

EP-57: Brain volume loss v našej klinickej praxi (ID: 122)
Kadlic P (Bratislava)

EP-58: Prevalencia ochorenia COVID-19 a rizikové faktory u pacientov z nášho SM centra (ID: 123)
Adamová LM (Bratislava)

EP-59: Single Digit Modality Test je slabý marker neurodegenerácie vo včasných štádiách SM (ID: 138)
Kováčová S (Nitra)

EP-60: OCT nálezy u pacientů s optickou neuritidou u MOGAD (ID: 140)
Lízrová Preiningerová J (Praha)

EP-61: Účinnosť a bezpečnosť liečby sclerosis multiplex kladribínom v klinickej praxi (ID: 142)
Szilasiová J (Martin)

EP-62: Vakcinace proti COVID-19 u pacientů s RS a NMOSD – co víme o bezpečnosti? (ID: 153)
Šťastná D (Praha)

EP-63: Sérová hladina lehkých řetězců neurofilament u pacientů se suspektním demyelinizačním onemocněním (ID: 175)
Srpová B (Praha)

EP-64: Susac syndróm – interdisciplinárny trojuholník (ID: 176)
Martiníková M (Banská Bystrica)

 

ePosterová sekce 3B: Varia I

čtvrtek 31. března 2022, 15:00–15:30

Předsedající: Edvard Ehler (Pardubice)

EP-65: Imaginace pohybu v terapii chronických bolestivých stavů: review (ID: 130)
Kovářová M (Olomouc)

EP-66: Piriformis syndrom, diagnostika a diferenciální diagnostika (ID: 45)
Brušáková Š (Teplice)

EP-67: Zkušenost s podáváním Edaravonu nemocným s amyotrofickou laterální sklerózou (ID: 111)
Hemerková P (Hradec Králové)

EP-68: Komplexní léčba spasticity: Přehled jednotlivých léčebných modalit a kazuistika (ID: 4)
Gescheidt T (Brno)

EP-69: Variant c.415+1G>C v géne SPAST u príbuzných s príznakmi Spastickej paraplégie 4 (ID: 136)
Vasil M (Humenné)

EP-70: Přínos první lumbální punkce v diferenciální diagnostice míšní ischemie a neinfekční myelitis (ID: 195)
Svátová K (Praha)

EP-71: Estimated Vestibulogram – EVEST (ID: 5)
Stříteská M (Hradec Králové)

EP-72: Význam sonografie n.medianus u diabetiků s podezřením na lézi v oblasti KT a s polyneuropatií HKK (ID: 12)
Streitová H (Brno)

EP-73: Ultrazvuk v diagnostice a managementu syndromu karpálního tunelu – algoritmus péče (ID: 17)
Kuliha M (Bruntál)

EP-74: Analýza aplikovatelnosti CNN algoritmů s minimalistickou strukturou pro klasifikaci spánkového EEG (ID: 30)
Šebek J (Kladno)

 

ePosterová sekce 3C: Varia II

čtvrtek 31. března 2022, 15:00–15:30

Předsedající: Jiří Polívka (Plzeň)

EP-75: Výskyt viacerých neurologických komplikácií u pacienta s ťažkým priebehom infekcie COVID-19 (ID: 52)
Sudzina R (Košice)

EP-76: Porucha svalové atonie u pacientů s idiopatickou a sekundární poruchou chování v REM spánku (ID: 73)
Peřinová P (Praha)

EP-77: Kvantitativní MRI metody a stárnutí mozku (ID: 76)
Kokošová V (Brno)

EP-78: Metodika klasifikace EEG signálu s využitím adaptivní segmentace a validovaných parametrů (ID: 84)
Chaloupek J (Kladno)

EP-79: Analýza mozkomíšního moku u amyotrofické laterální sklerózy (ID: 119)
Bučilová K (Olomouc)

EP-80: Difuzní kurtozní MRI pro detekci rozvoje patologických změn u myšího modelu Parkinsonovy nemoci (ID: 120)
Šejnoha Minsterová A (Brno)

EP-81: Variabilita srdcovej frekvencie a dysautonomia v rôznych fázach spánku a bdenia u RBD pacientov (ID: 132)
Ventosa J (Košice)

EP-82: Vplyv pandémie COVID-19 na neurologické pohotovostné ambulantné vyšetrenia (ID: 155)
Maretta M (Košice)

EP-83: Heterogenní genetické pozadí parkinsonismu u izolované populace v oblasti jihovýchodní Moravy (ID: 162)
Kolaříková K (Olomouc)

EP-84: SARS-CoV-2 RNA potvrdená v likvore pacienta s „LONG COVID“ (ID: 166)
Viszlayová D (Bratislava)

EP-85: Paraneoplastická polyneuropatie jako časný projev malobuněčného karcinomu plic (ID: 179)
Sabela M (Ostrava)

 

 

ePosterová sekce NZP/ Sestry

čtvrtek 31. března 2022, 13:30–14:00

Předsedající: Petra Řeháková (Olomouc)

EP-S-01: Hluboké mozkové elektrody a agresivní pacient (ID: 124)
Růžičková J (Praha)

EP-S-02: Ošetřovatelská péče o non compliance pacientku s mnohočetným metastatickým postižením skeletu (ID: 125)
Lehnerová A (Praha)

EP-S-03: Neuropsychologické dôsledky cievnej mozgovej príhody u mladých dospelých (ID: 154)
Šáteková L (Olomouc)

EP-S-04: Zkušenosti s komplexní sesterskou monitorací u akutní cévní mozkové příhody (ID: 182)
Rusková K (Ústí nad Labem)

EP-S-05: Ošetřovatelské intervence u pacientů s mozkovou příhodou ovlivněné pandemií COVID-19 (ID: 2)
Búřilová P (Brno)

EP-S-06: Lingvistická validace české verze dotazníku „Stroke Impact Scale 3.0.“ (ID: 32)
Wolfová K (Olomouc)