Satelitní sympozia


středa 30. 3. 2022 (12.15–13.15), sál 1 – Foliant

Satelitní sympozium Roche – „Při RS na čase záleží“ – panelová diskuse

Moderátor: MUDr. Jana Lízrová Preiningerová, Ph.D.

Panelisté:

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

MUDr. Marta Vachová

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 středa 30. 3. 2022 (13.45–14.45), sál 4 – Plato + Seneca

Satelitní sympozium Merck – „MOVE FORWARD“

Předsedající: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. a prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

Perorální kladribin v léčbě roztroušené sklerózy – data z celostátního registru ReMuS
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

COVID-19 a léčba roztroušené sklerózy v ČR – vakcinace a další strategie snižující rizika této infekce
MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.

Perorální kladribin – aktivní a pasivní imunizace proti COVID-19
MUDr. Marta Vachová

 středa 30. 3. 2022 (15.00–15.30), sál 4 – Plato + Seneca

Satelitní minisympozium Pfizer – Je transthyretinová amyloidóza společné téma pro neurologa a kardiologa?

Předsedající: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Přednášející: 
MUDr. Hana Poloczková (Interní kardioangiologická klinika FN USA Brno)
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. (Neurologická klinika FN Motol)

 středa 30. 3. 2022 (15.30–17.00), sál 4 – Plato + Seneca

Satelitní sympozium Teva – Nové možnosti v léčbě migrény

Předsedající: MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D. a prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D.

Léčba migrény u pacientů s nízkou compliancí
MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.

Využití anti-CGRP u širokého spektra pacientů
MUDr. Petr Polidar

Naše zkušenosti s fremanezumabem
MUDr. Eva Medová

Klinické zkušenosti s fremanezumabem na Slovensku
MUDr. František Jurčaga, Ph.D.

 čtvrtek 31. 3. 2022 (8.30–10.00), sál 4 – Plato + Seneca

Satelitní sympozium Wörwag Pharma

Bolesti páteře v novém světle
MUDr. Hynek Lachmann

Magnéziová suplementácia v liečbe neurologických ochorení
MUDr. Milan Grofik, PhD.

 čtvrtek 31. 3. 2022 (10.00–10.30), sál 4 – Plato + Seneca

Satelitní minisympozium Pfizer

Klinické situace v prevenci CMP u pacientů s FS – z pohledu kardiologa
MUDr. Martin Radvan, Ph.D. (FN Brno)

Klinické situace v prevenci CMP u pacientů s FS – z pohledu neurologa
MUDr. Miroslav Škorňa (FN Brno)

 čtvrtek 31. 3. 2022 (10.30–12.00), sál 4 – Plato + Seneca

Satelitní sympozium Biogen – Individualizovaný přístup k léčbě roztroušené sklerózy

Předsedající: MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.

10.30–10.40
Úvodní slovo
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.

10.40–11.00
Možnosti nasazení natalizumabu u pacientů s RS a nová možnost subkutánního podání, pacientské kazuistiky
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

11.00–11.20
Eskalační a indukční léčba dimethyl-fumarátem a pacientské kazuistiky
prim. MUDr. Marta Vachová

11.20–11.40
Jak monitorujeme vysoce účinné léky u RS
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

11.40–11.50
Diskuze

 čtvrtek 31. 3. 2022 (12.00–13.30), sál 1 – Foliant

Satelitní sympozium Novartis – Pojďme společně měnit budoucnost neurologie

Moderátor: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. (Neurologická klinika, FN Ostrava)

12.00–12.15
Přivítání a otevření

12.15–12.25
Aktuální pokroky v léčbě RS
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha)

12.25–12.40
Kesimpta – První subkutánní anti-CD20 terapie pro domácí použití
prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. (Neurologická klinika FN Hradec Králové)

12.40–13.00
Mayzent – Zpomalme sekundární progresi a neurodegenerativní procesy včas
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA (Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc)

Identifikace vhodného pacienta a klinické zkušenosti s přípravkem Mayzent
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. (Neurologická klinika, FN Ostrava)

13.00–13.15
Zkušenosti s genovou terapií spinální svalové atrofie
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. (ERN pro vzácná neuromuskulární onemocnění, FN Motol)

13.15–13.25
Preventivní léčba migrény s prokázanou účinností
prim. MUDr. Lukáš Klečka (Neurologické oddělení, Městská nemocnice Ostrava)

13.25–13.30
Závěr a poděkování

 čtvrtek 31. 3. 2022 (13.30–15.00), sál 4 – Plato + Seneca

Satelitní sympozium Medtronic – DBS – hluboká mozková stimulace


Jak jde čas s hlubokou mozkovou stimulací
MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.

Komplikace hluboké mozkové stimulace a jejich řešení
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Revoluce v hluboké mozkové stimulaci u Parkinsonovy nemoci?
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

 čtvrtek 31. 3. 2022 (15.30–17.00), sál 4 – Plato + Seneca

Satelitní sympozium Sanofi – Diferenciální diagnostika demyelinizačních a vzácných onemocnění

Předsedající: prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

Diferenciální dg. demyelinizačních a vzácných onemocnění
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

Vzácná onemocnění v ordinaci neurologa
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Zajištění rychlé a přesné diagnózy – význam spolupráce ambulantní a centrové péče
prim. MUDr. Marta Vachová