Výbory

Předseda sjezdu

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

Místopředseda sjezdu

prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., FESO

Předseda organizačního výboru

prim. MUDr. Pavel Otruba, MBA

Předseda vědeckého výboru

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Spolupředsedové Čestného výboru sjezdu

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
předseda České neurologické společnosti

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, Ph.D., FESO, FEAN
předsedkyně Slovenské neurologické společnosti

Čestné předsednictvo

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO

MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

MUDr. Jan Bartoník

doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc.

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. 

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., FCMA

MUDr. Jan Kubík

MUDr. Jiří Neumann

MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.

MUDr. Jiří Polívka, CSc.

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO