Výukové kurzy

Pro účastníky sjezdu je připraveno 11 výukových kurzů, které jsou určeny jak pro kolegy ve specializační přípravě, tak pro zkušené neurology, kteří si přejí získat nové praktické informace z jiných oblastí oboru, než na které se specializují. Registrace na kurzy je zvlášť zpoplatněna z důvodu nutného omezení počtu účastníků pro každé téma. Požadavky budou uspokojovány dle pořadí došlých přihlášek.

Postup registrace

V případě zájmu o registraci na výukový kurz, prosím přejděte na ON-LINE registrační formulář (formulář bude otevřen k 30. 6. 2021). V rámci tohoto formuláře je možné si zarezervovat jednotlivé kurzy. Kurzy probíhají v časových blocích; věnujte proto pozornost výběru kurzů – z jednoho bloku si můžete zvolit vždy jen jeden kurz.

Instruktážní kurzy je možné dokoupit i na místě, kvůli omezené kapacitě ovšem není možné garantovat, že bude Vámi vybraný kurz stále k dispozici.

Ceny kurzů

Registrační poplatek za kurz činí 350 Kč / osobu / kurz.
Cena je uvedena včetně 21 % DPH.

Anotace

Anotace k jednotlivým kurzům budou zveřejněny později.

Seznam kurzů

číslo kurzu
čas kurzu
název kurzu předseda/předsedkyně sekce
sekce ČNS/SNeS
1
8.30–10.00

Perspektivy v neurofarmakologii

Nemoci RS spektra
MUDr. Marek Peterka

Epilepsie
MUDr. Katalin Štěrbová

Neuromuskulární onemocnění
prim. MUDr. Pavel Houška, MUDr. Václav Boček, Ph.D.

Neuroonkologie
MUDr. Jiří Polívka, CSc. 

MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Neurofarmakologická sekce ČNS

2
8.30–10.00

Specifické aspekty diagnostiky neurologických onemocnění u dětí

Neurologické vyšetření kojenců a malých dětí
MUDr. Vilém Novák, Ph.D.

EEG v dětském věku
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Neurozobrazení u dětí
MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
Společnost dětské neurologie ČNS

MUDr. Miriam Kolníková, Ph.D.
Sekcia detskej neurológie SNeS

3
10.30–12.00

Diagnostika vertebrogenních onemocnění

Jak postupovat u pacienta s akutním vertebrogenním syndromem?
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

Indikace a přínos elektrofyziologického vyšetření u vertebrogenních onemocnění
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.

Diagnostika a diferenciální diagnostika akutní míšní léze
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Vertebrogenní problematika ČNS

MUDr. Miloslav Dvorák
Sekcia neurovertebrologická

4
10.30–12.00

Bolest hlavy vyvolaná nadužíváním léčiv (medication-overuse headache, MOH)

Prevalence a prevence MOH
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

MOH – nejčastěji nadužívané medikace
prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D.

Odvykací a profylatická terapie MOH
MUDr. Andrea Petrovičová

CGRP protilátky v léčbě MOH
MUDr. Jolana Marková

Soubor pacientů s MOH (Olomouc)
MUDr. Petr Polidar

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS

prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D.
Sekcia pre bolesti hlavy SNeS

5
10.30–12.00

Neurointenzivní medicína – Praktické střípky z neurointenzivné péče

Sedace v NI péči + neklidný pacient
MUDr. Roman Havlíček

Obecné základy monitorace pacienta v podmínkách JIP + neuromonitorace + zajištění neurointenzivního pacienta
MUDr. Aleš Novák

Praktický přístup k terapii edému mozku + nitrolební hypertenze
MUDr. René Jura

Výživa + tekutiny u neurointenzivního pacienta
MUDr. Ivana Šarbochová

Neurotraumatologie (kdo patří na JIP)
MUDr. Petr Hon

MUDr. Ivana Šarbochová
Neurointenzivistická sekce ČNS

prim. MUDr. Michal Kováčik

6
14.00–15.30

Cerebrovaskulární problematika

Multimodální CT vyšetření v diagnostice akutní ischemické CMP
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Intravenózní trombolýza v léčbě akutní mozkového infarktu – minimum pro běžnou klinikou praxi
MUDr. Jiří Neumann

Neurosonologické minimum do praxe
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.

Škály v cévní neurologii
MUDr. Martin Kovář, MUDr. Petra Reková

Endovaskulární léčba ischemické CMP – minimum pro praxi
MUDr. Vladimír Nosáľ

Sekundární prevence ischemické CMP – minimum pro praxi
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, Ph.D.

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
Cerebrovaskulární sekce ČNS

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, Ph.D.
Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia SNeS

7
14.00–15.30

Zánětlivé neuropatie, diagnostika a léčba – update 2021

Nové CIDP Guidelines – klinická a paraklinická část
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Elektrodiagnostika CIDP
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Nodo/paranodopatie
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Nové směry v léčbě CIDP
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.
Neuromuskulární sekce ČNS

doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D.
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia SNeS

8
14.00–15.30

Pomocná vyšetření v diagnostice demence a kognitivní poruchy

Likvorové a sérové biomarkery
doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.

MR
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

SPECT a PET
prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Biopsie a autopsie
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Sekce kognitivní neurologie ČNS

doc. MUDr. Stanislav Šutovský, Ph.D.

9
16.00–17.30

Pomocná (paraklinická) vyšetření v extrapyramidové neurologii

Strukturální zobrazovací vyšetření
MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

Funkční zobrazovací vyšetření
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.

Likvorologie a sérologie
MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.

Neurofyziologická vyšetření
MUDr. Martina Bočková

Genetické vyšetření
MUDr. Ján Necpál

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Extrapyramidová sekce ČNS

doc. MUDr. Matej Škorvánek, Ph.D.
Sekcia extrapyramidových ochorení SNeS

10
16.00–17.30

Zahájení léčby po prvním záchvatu

Zahájení léčby po prvním záchvatu – diskuze nad 3 modelovými kazuistikami
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Česká liga proti epilepsii

doc. MUDr. Vladimír Donáth, Ph.D.
Slovenská liga proti epilepsii

11
16.00–17.30

Neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra

Úvod do problematiky NMOSD
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

Patogeneze a klinický obraz NMOSD a MOGAD
MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.

Terapie relapsů
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

Chronická a symptomatická léčba
prim. MUDr. Marta Vachová

Význam magnetická rezonance a typické nálezy u NMOSD a MOGAD
prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

Optická neuritida a význam OCT u NMOSD a MOGAD
MUDr. Jana Lízrová Preiningerová, Ph.D.

Diferenciální diagnostika NMOSD a MOGAD
MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS

MUDr. Marianna Vitková, Ph.D.
Sekcia sclerosis multiplex SNeS